Zorg en samenleving

Manifest Werkgroep Zorg en Samenleving in gemeente Dronten – een nieuw burgerinitiatief

Werkgroep Zorg en Samenleving Dronten is een initiatief van meerdere organisaties en netwerken:
– de burgerinitiatieven “Burgers in de Knel Dronten” en seniorennetwerk Dronten “De Bijenkorf”
– de Ouderenbonden KBO en PCOB en Stichting de Herberg
in goed overleg met de  Adviesraad Sociaal Domein Dronten (ASD)

Wat is ons doel?

Een breed gedragen, toekomstbestendige en geïntegreerde beleidsvisie over integrale zorg, hulp en gezondheid in Dronten per 2022.

Waarom is de werkgroep Zorg en Samenleving nodig?

 • Ingrijpende demografische ontwikkelingen in Dronten en Oost-Flevoland met serieuze gevolgen voor de ontwikkeling van de zorg- en hulpvraag.
 • Een afnemend zorgaanbod en toenemende personeelstekorten in Dronten en Oost-Flevoland.
 • Wijzigingen in ziekenhuisfuncties in Oost-Flevoland en de inzet van een brede Zorgtafel Flevoland om de gevolgen adequaat te beantwoorden.
 • De wens als burgers tezamen met de overheid en partijen te kunnen bijdragen aan een antwoord op de ontwikkelingen die op hen afkomen.
 • grote huisvestingsopgave vanaf 2020 met forse bevolkingstoename.

Wat vraagt de werkgroep concreet?

 1. Het door maatschappelijke organisaties en kerken steunen van het burgerinitiatief om een werkgroep “Zorg en Samenleving” in het leven te roepen en daarin actief te participeren.
 2. Het streven naar een goede vorm van samenwerking met de gemeente in deze.

Wie vormen de voorbereidingsgroep in de werkgroep?

 • Arie Arkenbout, voorzitter Protestant Christelijke Ouderenbond (PCOB), voorzitter de Herberg
 • Fred van Bree, voorzitter Katholieke Bond van Ouderen (KBO), vicevoorzitter Seniorennetwerk De Bijenkorf
 • Ben Brookhuis, lid bestuur Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad, lid bestuur Seniorennetwerk De Bijenkorf
 • Jelte Ferweda, voorzitter netwerk Burgers in de Knel
 • Joost Schoute, voorzitter werkgroep Zorg en samenleving Dronten, lid bestuur Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad
 • Wim Lanphen, voorzitter Seniorennetwerk De Bijenkorf, voorzitter Coalitie ZamenEen , lid bestuur Flevolandse Patiënten Federatie.