Samenstelling bestuur

Per 1 februari 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

Erik Langeweg,      voorzitter tot 1mei 2022 vanaf 1-1-2023 Jaap Oosterveld
Frederique Molendijk vicevoorzitter, Bijenkorf
Rinus Opsteegh,    secretaris,  Burgers in de Knel
Jelte Ferweda,        2e secretaris, Burgers in de Knel
Ben Brookhuis,      penningmeester,   Bijenkorf
Mirjam Klunder,       lid,    Coalitie 
Wim Lanphen,         lid,    Coalitie
Aldert Riepma,        lid,  Burgers in de Knel

Bart Spaltman, coördinator ServiceCentrum, neemt deel aan de bestuurlijke vergaderingen.