Organisatie

De drie burgerinitiatieven welke eind december 2020 de Stichting MeerSamen oprichtten zijn drie zelfstandige initiatieven met ieder een eigen niet formeel bestuur.

Statuten: Tot de realisatie van MeerSamen beschikten de initiatieven over een gezamenlijke Stichting Het Houvast. Deze was opgezet voor het waarborgen van een transparante financiële administratie. Het toenemen van de samenwerking en behoefte aan fysieke ruimte leidde tot het omzetten van de Stichting Het Houvast naar de Stichting MeerSamen en het vervangen van het onafhankelijk bestuur naar een bestuur met leden vanuit de initiatieven. Bij het realiseren van MeerSamen werd ruimte genomen om met de ervaringen toe te werken naar de realiteit dekkende statuten. Deze statuten zullen derde kwartaal 2021 worden gerealiseerd.

 Bestuur:

Functie

Persoon

Initiatief

Voorzitter

Jaap Oosterveld

voorzitter@meersamen.nu

Ongebonden

Vice Voorzitter

Frédérique Molendijk

vicevoorzitter@meersamen.nu

Ongebonden

Secretaris

Yvon Bus (a.i.)

secretaris@meersamen.nu

Ongebonden

Penningmeester

Ton Bouwman

penningmeester@meersamen.nu

Ongebonden

Marketing en Communicatie

Yvon Bus

yb@meersamen.nu

Ongebonden

Speciale projecten/ICT

Bart Spaltman

bsp@meersamen.nu

Ongebonden