Organisatie

De organisatie bij de start laat zien welke activiteiten worden ingebracht door de werkgroepen van de initiatieven. In de Programmaraad nemen van Burgers in de Knel en van de Bijenkorf ieder twee bestuursleden deel. Voorts vertegenwoordigers van de 8 clusters waarin deelnemers aan de Coalitie ZamenEen onder te verdelen zijn. In de Programmaraad kunnen ook adviseurs worden opgenomen bijvoorbeeld vanuit de gemeente of landelijke ondersteuners.

Programmaraad

NAAMORGANISATIE/BEDRIJFCLUSTERvoorzitter werkgroepBestuur
Jan SchuurhuisAH BiddinghuizenWinkels/ondernemers
Koene TietemaTietema BakkersWinkels/ondernemers
Tineke StuifzandOVDDOndernemers
Hella PijpstraColorietZorg Hulp Preventie
Miriam de SwartGezondheidscentrum BiddinghuizenZorg Hulp Preventie
Geert SolAeresOnderwijs
VacatureMDFZorg Hulp Preventie
Jelte FerwerdaBurgers in de KnelVrijwilligers1. Contactpunt
2. Kansrijke Start
3. Fietsen
voorbereidend secretaris
Carolien de HoopBurgers in de KnelVrijwilligers
Fred van Bree Bijenkorf Vrijwilligersvoorbereidend penningmeester
Wim LanphenBijenkorfVrijwilligersmantelzorgvoorbereidend voorzitter
Arie ArkenboutPCOBVrijwilligers
Yvon BusHumanitasVrijwilligers45+
Gerrit UllersmaVoedselbankVrijwilligersKansrijke Voedselbank
Hans MarisMeerpaalSemi overheid/gesubsidieerd18+
Paulien BotmanBibliotheekSemi overheid/gesubsidieerd
Hans BosveltVraag elkaar/PKNKerken en Moskeeën18+
Vacature Kerken en Moskeeën
 Noek PouwOFWWonen
Joost SchouteActiegroep Behoud Ziekenhuis LelystadVrijwilligersZorg en Samenleving i.o.
COÖRDINATOR SERVICECENTRUMErik Langeweg
Adviseur gemeenteJeroen Verburg
Adviseur ASDLia Flipse
Voorzitter 75+ werkgroepJozette Aldenhoven adviseurKBO/PCOB75+
Project Monitor EenzaamheidChanine Wessels studentHS UtrechtMonitor Eenzaamheid

Door de gekozen leden vanuit de clusters en samenstelling van de werkgroepen zijn de doelgroepen in staat mee te ontwikkelen.

De programmaraad wordt 28 augustus geïnstalleerd. Als bestuur functioneren tot die tijd de voorzitters van de oprichten initiatieven en de kwartiermaker van de Coalitie Zameneen.

De werkgroepen van Burgers in de Knel en Bijenkorf functioneren. Van de Coalitie is het Meld- en Contactpunt Corona actief. De werkgroepen >18, >45 en >75 alsook mantelzorg starten in juli/augustus. Zij hanteren iconen:

In het organigram zijn werkgroepen van de diverse initiatieven met een kleur gecodeerd. Zij gaan nu samenwerken en elkaar versterken. Daardoor worden nu alle leeftijdsgroepen onder de aandacht gebracht.

Het servicecentrum ondersteunt de Programmaraad, het dagelijks bestuur, de initiatieven en de werkgroepen. Gestreefd wordt per 1 januari een betaalde coördinator vanuit een van de coalitieleden te kunnen inzetten en per kern vergaderlocaties / clubhuisruimtes te hebben.

Het servicecentrum heeft onder meer de volgende taken:

 1. beheer website(s)
 2. beheer webmail
 3. bezetting meldpunt/signaalpunt
 4. centraal contactpunt
 5. planning en administratie diverse werkgroepen
 6. nieuwsbrieven verzorging
 7. ondersteuning coördinator
 8. centraal archief
 9. notulering en verslaglegging
 10. centrale jaarplanning beleidscyclus
 11. werkgroep inzicht
 12. werkgroep informatie