Organisatie

De drie burgerinitiatieven welke eind december 2020 de Stichting MeerSamen oprichtten zijn drie zelfstandige initiatieven met ieder een eigen niet formeel bestuur. Ten behoeve van ondersteuning, juridische aspecten zoals formele contracten, inhoudelijke afstemming en financiële administratie alsmede het ondersteunen van nieuwe burgerinitiatieven én ten behoeve van het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur en de initiatieven kent de Stichting een Servicecentrum en een Denktank.

In de Denktank zijn vertegenwoordigers bijeengebracht vanuit de diverse sectoren van de Dronter maatschappij, vanuit de diverse kernen en met gemeenschappelijk kenmerk hoge betrokkenheid met en kennis van de Dronter samenleving. De denktank heeft als doel het vanuit helicopterview kijken naar de activiteiten van MeerSamen en de mogelijke vraag naar burgerinitiatief in Dronten.

Door het bijeenbrengen van de initiatieven is het mogelijk deelnemers uit hun werkgroepen breder in te zetten en horizontale verbindingen te leggen Zo werd in 2020 een gezamenlijke werkgroep BelCirkels geformeerd en na vorm geven van het project in 2021 omgezet in een netwerk BelCirkels.

Statuten: Tot de realisatie van MeerSamen beschikten de initiatieven over een gezamenlijke Stichting Het Houvast. Deze was opgezet voor het waarborgen van een transparante financiële administratie. Het toenemen van de samenwerking en behoefte aan fysieke ruimte leidde tot het omzetten van de Stichting Het Houvast naar de Stichting MeerSamen en het vervangen van het onafhankelijk bestuur naar een bestuur met leden vanuit de initiatieven. Bij het realiseren van MeerSamen werd ruimte genomen om met de ervaringen toe te werken naar de realiteit dekkende statuten. Deze statuten zullen derde kwartaal 2021 worden gerealiseerd.

In die zin is het hier volgend organogram een transitie organigram. Ontwikkelingen binnen de initiatieven en/of hun werkgroepen kunnen de organisatie wijzigen. Het netwerk Belcirkels is daar een voorbeeld van.

Wat geldt voor de ontwikkeling van het organigram geldt ook voor de invulling met personen. Zo zien we dat senioren “verkassen” van werkgroepen van de Bijenkorf naar werkgroepen van andere initiatieven zoals 45+, 75+ en mantelzorg en Belcirkels. Werkgroepen die zij zelf hebben geïnitieerd: senioren zijn van belang voor de samenleving.

SERVICECENTRUM Het servicecentrum heeft onder meer de volgende taken:

 1. beheer website(s)
 2. beheer webmail
 3. bezetting meldpunt/signaalpunt
 4. centraal contactpunt
 5. planning en administratie diverse werkgroepen
 6. nieuwsbrieven verzorging
 7. ondersteuning coördinator
 8. centraal archief
 9. notulering en verslaglegging
 10. centrale jaarplanning beleidscyclus
 11. werkgroep inzicht
 12. werkgroep informatie
 13. vergaderingen
 14. gesprekken met doelgroepen van de initiatieven zoals klanten Voedselbank.

Bestuur:

Functie Persoon Initiatief
Voorzitter Jaap Oosterveld per 1 januari 2023 Onafhankelijk
Vice Voorzitter Frédérique Molendijk voorzitter@meersamen.nu Ongebonden
1e Secretaris Rinus Opsteegh secretaris@meersamen.nu Ongebonden
2 Secretaris Jelte Ferweda jf@meersamen.nu Burgers in de Knel
1e Penningmeester Ben Brookhuis penningmeester@meersamen.nu Bijenkorf
Marketing en Communicatie Yvon Bus yb@meersamen.nu Coalitie ZamenEen/BelCirkels
Lid Mirjam Klunder mk@meersamen.nu Burgers in de Knel
Lid Wim Lanphen ds@meersamen.nu Bijenkorf