Opvang vluchtelingen

Dronten wordt geconfronteerd met de komst van niet geringe aantallen Oekraïense vluchtelingen en zet inmiddels de derde opvanglocatie op. Na Europarcs in het Biddinghuizer buitengebied en Koetshuis in Biddinghuizen

In de locatie Europarcs trekt vanuit de samenleving Rotaryclub Dronten de kar. In het Koetshuis zet men vanuit het dorp de schouders eronder. Stichting MeerSamen is gevraagd deze taak voor te bereiden voor de opvang locatie Rede plein.

Stichting MeerSamen (MS) heeft als samenwerkingsverband zicht op welke organisaties in Dronten inzet kunnen leveren bij deze opvang locatie en bood de gemeente aan zich daar voor te willen inzetten. Bij monde van de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder sociaal domein wordt aangegeven dat men deze participatie onder eind regie van de gemeente zeer zou verwelkomen.

Vanuit het bestuur van MeerSamen is een werkgroep “Gastvrij” gestart met medewerkers van Meerpaal afdeling Welzijn, de gemeente en de kerken in Dronten (KD). De werkgroep is inmiddels bijna klaar met de voorbereidingen. Die waren gericht op werven vrijwilligers, zaken als kleding etc.

De opvang is nog niet open. Naar verwachting zullen vanaf begin mei de vluchtelingen druppelsgewijs binnenkomen. Het aantal vragen door inwoners waar zich nu al te kunnen melden en waar spullen te brengen neemt echter zo toe dat de werkgroep heeft besloten alvast de site van MeerSamen open te stellen voor aanmeldingen als vrijwilliger of van spullen. We zullen op deze pagina zo nodig meer info gaan plaatsen.

Voor vragen:  Winanda Wouda
                              w.wouda@meerpaal.nl                 
                              06-26900575