Contactgegevens

Stichting MeerSamen
info@MeerSamen.nu

Seniorennetwerk “De Bijenkorf” Dronten
info@seniorendronten.nl

Netwerk “Burgers in de Knel” Dronten
info@indeknel.nu

Coalitie ZamenEen
info@zamen-een.nl

Werkgroep Zorg en Samenleving
info@MeerSamen.nu

Contactformulier

Bankgegevens

Project Een Warme Kansrijke Start
NL77 RABO 0342 2726 75
t.n.v. Stichting Het Houvast ovv Luierproject

Project Meldpunt Weekend
NL77 RABO 0342 2726 75
t.n.v. Stichting Het Houvast ovv Project Meldpuntweekend

Coalitie Zamen-Een
NL24 RABO 0342 2690 70
t.n.v. Stichting Het Houvast ovv Project Zameneen

Stichting MeerSamen
aangevraagd

Privacyverklaring