Burgers in de Knel

Netwerk Burgers in de Knel bestaat uit vrijwilligers en medewerkers van organisaties die dichtbij staan. We willen mensen helpen die in de knel zitten en – nog – geen hulp hebben. Omdat men zich schaamt om dat te vragen, niet durft of niet weet hoe dat moet doen. Of om een andere reden.

Het netwerk bestaat uit twintig organisaties: vrijwilligersorganisaties en kerken, maar ook de Thuiszorg, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) en De Meerpaal Welzijn. De Voedselbank, Speelgoedbank en zorgorganisatie Kwintes zijn vanaf het begin betrokken. Het netwerk komt vijf maal per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen en zo nodig actie te ondernemen.

Het netwerk kent enkele structurele activiteiten:

  • Meldpunt Overbrugging
  • Een Warme Kansrijke Start
  • De Warme Kansrijke Voedselbank
  • Het Fietsenproject

Meer info op www.indeknel.nu