Bel-contact

BelCirkel-Infolijn

06 19802892

BelCirkels

‘BelCirkels’ is een initiatief van enkele deelnemers aan de Coalitie ZamenEen.  In eerste aanleg is er onderzocht middels een enquête of er bij de inwoners van Dronten behoefte bestaat aan telefoon- en contactcirkels. En dat blijkt zo te zijn!

Op basis van die uitkomst is besloten het Netwerk BelCirkels te formeren gericht op een wijkgerichte telefonische ondersteuning en daardoor het stimuleren van intermenselijk contact. In dit netwerk brengen we het mooie gevarieerd aanbod op het gebied van belcirkels binnen onze gemeente samen zonder de kenmerken van de individuele aanbieders te verliezen. En maken het eenvoudig voor onze inwoners om informatie in te winnen of zich aan te melden door het aanbieden van de BelCirkel-Infolijn.

Heeft u behoefte aan regelmatig telefonisch contact? Iedere dag ter controle of iedere week voor de gezelligheid?

Bel dan met de BelCirkel-Infolijn op  06 19802892. We bespreken dan samen waar u precies behoefte aan heeft en welke organisaties in die behoefte kunnen voorzien.

Wat het beste bij u past, bepaalt u natuurlijk zelf. De BelCirkel-Infolijn helpt u graag om die keus te maken.

Ook kunt u gebruik maken van het informatie-formulier voor het aanvragen van meer informatie of om u meteen aan te melden.

Het project is ondergebracht bij Stichting MeerSamen, de ondersteunende organisatie voor de aangesloten burgerinitiatieven. Netwerk Belcirkels bestaat momenteel uit Humanitas Ontmoeting Dronten, Rode Kruis Dronten en Seniorennetwerk “De Bijenkorf” met KBO Dronten en PCOB Dronten en landelijke ondersteuning vanuit het Project “Samen Ouder Worden”. Andere organisaties die belcirkels aanbieden in de gemeente Dronten worden uitgenodigd zich bij het netwerk aan te sluiten.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Tafelronde 122 Flevoland           .

Bel-contact
INFORMATIEFORMULIER
AANBOD
PROFIEL CIRKEL
COÖRDINATOR

Wat zijn belcirkels ?

  • Een telefooncirkel bestaat uit een groepje van 8 tot 10 mensen uit dezelfde wijk, die elkaar elke dag even bellen om te horen of het goed gaat of dat er een probleem is.

  • Een contactcirkel telt 8 tot 10 mensen uit dezelfde wijk, die elkaar wekelijks bellen om voor elkaar open te staan en willekeurige onderwerpen die iemand aangaat te bespreken.

Wie organiseren ze ?

Rode Kruis Dronten, Humanitas Ontmoeting Dronten en de ouderenbonden KBO en PCOB verenigd in seniorennetwerk “De Bijenkorf “hebben op verzoek van de Coalitie ZamenEen de handen ineen geslagen om samen dit aanbod mogelijk te maken. ( Andere organisaties die deelnemen aan de Coalitie ZamenEen tegen Eenzaamheid in Dronten kunnen aansluiten in het aanbod.)  Ieder van de aanbieders heeft een eigen vorm van aanbod.