ANBI 

 

De ANBI status is aangevraagd: 22 december 2021

Stichting MeerSamen

Algemene Informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting MeerSamen
Ook genoemd (handelsnaam)
Meersamen
Zoeknaam
MeerSamen
Statutaire zetel
Dronten
KvK nummer
74464000
RSIN
859911718
Activiteiten
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
het faciliteren van burgerintiatieven en burgerparticpatie op het gebied van onder meer menskracht, backoffice, communcatieactiviteiten, en financiële middelen,
het bieden van een servicecentrum met noodzakelijke faciliteiten ten behoeve van de bestaande en nieuwe burgerintiatieven, op het terrein van bestrijding eenzaamheid en armoede in de gemeente Dronten
Wijze waarop doel behaald wordt
Dit doet zij door te signaleren, onderteunen en daar waar nodig zelf uit te voeren via haar aangesloten initiatieven:
Burgers in de Knel
Seniorennetwerk De Bijenkorf
Coalitie ZamenEen tegen Eenzaamheid
BelCirkels

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden: 7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam Functie Beloning
Erik Langeweg voorzitter geen
vacature vice voorzitter geen
Rinus Opsteegh secretaris geen
Ben Brookhuis penningmeester geen
Wim Lanphen lid geen
Mirjam Klunder lid geen

Contact informatie

Bezoekadres
Postadres
Postbus 5  8250 AA Dronten
Telefoonnummer
06 19673727
E – mailadres

Financiële gegevens

Einde jaar 2020 was het startjaar van de Stichting. In 2021 ontving Stichting MeerSamen een gemeentelijke subsidie van €  48500,= voor de uitvoering van haar PvA 2021. In 2022 wordt dit PvA nagenoeg ongewijzigd voortgezet als gevolg van Corona stagnatie.

 

Balans 1-1-2021      
Activa   Passiva  
Vaste Activa          0 Verplichtingen 5227
Vlottende activa          0 Algemene reserve       0
Vorderingen          0 Bestemmingsreserve 9060
Liquide middelen 21.627 Voorzieningen 7500
          
Totaal 21627 Totaal 21627

 

Meerjarenbeleidsplan 2022 ev


Plan van Aanpak 2022
Lees hier

Jaarverslag 2021
Lees hier

Seniorennetwerk “De Bijenkorf” Dronten
info@seniorendronten.nl

Netwerk “Burgers in de Knel” Dronten
info@indeknel.nu

Coalitie ZamenEen
info@zamen-een.nl

Bankgegevens

Project Een Warme Kansrijke Start
NL77 RABO 0342 2726 75
t.n.v. Stichting Meersamen ovv Luierproject

Project Meldpunt Weekend
NL77 RABO 0342 2726 75
t.n.v. Stichting Meersamen ovv Project Meldpuntweekend

Coalitie Zamen-Een
NL24 RABO 0342 2690 70
t.n.v. Stichting Meersamen ovv Project Zameneen

Stichting MeerSamen
NL24 RABO0342 2690 70
t.n.v. Stichting |Meersamen ovv Meersamen