Activiteiten

Welke activiteiten ondernemen en organiseren onze verschillende initiatieven zoal? Hieronder vindt u een aantal aansprekende voorbeelden.

Activiteiten van netwerk “Burgers in de Knel Dronten”

 Meldpunt Overbrugging – Via WhatsApp-berichten pakken de samenwerkende organisaties meldingen op van burgers in de knel die – nog – geen formele hulp hebben. Het Meldpunt wordt bemenst door het Diakonaal Overleg Dronten, de Voedselbank en It’s Kringloop. Iedere inzet wordt geëvalueerd en kan leiden tot aanpassing bij de reguliere zorg of bij de vrijwilligersorganisaties.

Een Kansrijke  Warme Start – Gericht op het kind ‘vanaf conceptie tot einde basisschool’ dat onvoldoende kansen krijgt op te groeien. Gecoördineerd door Icare Jeugdgezondheidszorg met inzet van verloskundigen en vrijwilligers. Het betreft enkele tientallen kinderen waarbij in de opvoeding tekorten zijn aan luiers, babyvoeding, wieg, kleding etc.

Een Kansrijke Warme Aandacht – Iedere klant van de Voedselbank krijgt een financiële screening door het Financieel Loket van MDF en een welkomstgesprek met een vrijwilliger en sociaal werker van de afdeling Welzijn van de Meerpaal. Daarin wordt ook de gehele situatie van de klant besproken en gekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Regelmatig blijkt bijvoorbeeld dat er geen winterkleding of bed is, en kan met partners in het project een oplossing gevonden worden.

Het Fietsenproject – Gegadigden (kinderen en volwassenen) worden aangedragen door de gemeente, kerken en moskeeën, de Voedselbank en andere leden van het netwerk. Zij ontvangen een gereviseerde fiets. Het project wordt getrokken door vrijwilligers uit het Diaconaal Platform Dronten en Kwintes. Jaarlijks gaan er zo’n 100 fietsen in om die we ontvangen van fietshandelaren in de gemeente en van particulieren.

Activiteiten van seniorennetwerk “De Bijenkorf”

Verbeteren Informatievoorziening – Voor dit doel werd vanuit de landelijke KBO-PCOB een projectmedewerker ingezet, wat onder meer resulteerde in deelname aan een op te zetten Sociaal Domein-pagina in de Flevopost. Dat wordt deels overgeheveld naar het ZamenEen Journaal.

Signaleren en voorkomen van eenzaamheid en kwetsbaarheid – Door het ongekend succes vraagt dit project inmiddels alle energie van het netwerk. Dit ‘succes’ is een van de motieven om de coalitie te verduurzamen in een horizontaal samenwerking model: MeerSamen.

Gezonde levensstijl – Participeren in het thema Positieve Gezondheid in de gemeente en regio.

Mantelzorg – Per 2020 is dit thema  een hoofdinitiatief van MeerSamen voor alle inwoners van Dronten.